Niepełnosprawni na start
niepełnosprawni na start fanpage
Niepełnosprawni na start logo

NIEPEŁNOSPRAWNI NA START

PRACA DLA MŁODYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury, Higieny i Zdrowia Psychicznego prof. Aleksandra Araszkiewicza.

O projekcie

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie młodych osób niepełnosprawnych oraz pomoc w ich zatrudnieniu, a także na wykwalifikowaniu Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych z otoczenia uczestników/czek projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 01 stycznia 2014r. - 30 czerwca 2015r.

WIĘCEJ

Grupa docelowa

Dorosłe osoby niepełnosprawne.
Niezatrudnione i bez doświadczenia w pracy.
Szczególnie niepełnosprawni do 30 roku życia.

Niezatrudnione osoby z otoczenia
uczestników/czek projektu, które pełnią
obowiązki opiekuńcze nad niepełnosprawnymi.

W ramach projektu oferujemy

płatne staże

PŁATNE STAŻE

1600 zł/m-c, poprzedzone kursami zawodowymi dla osób niepełnosprawnych i na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

integracja

WSPARCIE

Psychologów oraz profesjonalnej kadry. Integracja poprzez systematyczne spotkania z animatorem

doradztwo

DORADZTWO

Dzięki któremu odkryjesz swoje możliwości i aktywnie wejdziesz na rynek pracy

szkolenia

SZKOLENIA

Podnoszące kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe, mi.n. arteterapia, warsztat aktywny na rynku pracy oraz ABC przedsiębiorczości

Kontakt

 
captcha

Partnerzy

LIDER PROJEKTU

PARTNER PROJEKTU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.